Riječki program lokalnog partnerstva

Obrasci za prijavu prijedloga projekata za RPLP i obrasci izvještaja o realizaciji projekta RPLP

Program koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem građana, udruga i mjesnih odbora u suradnji s Gradom Rijekom brže i ekonomičnije riješi dio potreba stanovnika u uređenju manjih javnih površina (dječja igrališta, drvoredi, neuređene zelene površine, manji divlji deponiji).
  • Financijsku potporu mogu dobiti projekti koji dovode do pozitivnih i vidljivih promjena na području lokalne zajednice, projekti koji uključuju doprinos zajednice (volonterski rad, sponzorstvo, donacije) projekti koji neposredno doprinose unaprjeđenju kvalitete življenja, projekti koji imaju realan pristup rješavanju problema, projekti koji su održivi projekti koji se mogu realizirati u roku od 6 do 9 mjeseci
  • Natječaj za RPLP provodi se jednom godišnje u tekućoj godini za realizaciju projekta u narednoj godini. Natječaj je vremenski ograničen, objavljuje se najčešće u studenom tekuće godine.
  • Sve dodatne informacije dostupne su na Grad Rijeka-Mjesni odbori ili Riječki program lokalnog partnerstva

Način predavanja zahtjeva: poštom ili putem Pisarnice na adresi Trpimirova 2/II svakodnevno od 8,30 do 15,30 sati

Obrasci
Potrebni dokumenti:
Navedeni su u Uputama za pisanje prijedloga projekta što ovisi o podnositelju prijedloga te su, kao i upute, vidljivi u vrijeme otvorenog natječaja.

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel za gradsku samoupravu i upravu - Direkcija za mjesnu samoupravu

Adresa:
Trpimirova  2/IV
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Dragica  Fadljević 
Telefon: 051 209-296
Fax: 051 209-480
E-mail:  dragica.fadljevic@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 9.1.2017.