Riječki program lokalnog partnerstva

Obrasci za prijavu prijedloga projekata za RPLP i obrazac izvještaja o realizaciji projekta RPLP
 
Program koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem građana, udruga i mjesnih odbora u suradnji s Gradom Rijekom brže i ekonomičnije riješi dio potreba stanovnika u uređenju manjih javnih površina (dječja igrališta, drvoredi, neuređene zelene površine, manji divlji deponiji).
  • Financijsku potporu mogu dobiti projekti koji dovode do pozitivnih i vidljivih promjena na području lokalne zajednice, projekti koji uključuju doprinos zajednice (volonterski rad, sponzorstvo, donacije) projekti koji neposredno doprinose unaprjeđenju kvalitete življenja, projekti koji imaju realan pristup rješavanju problema, projekti koji su održivi i koji se mogu realizirati u roku od 9 mjeseci
  • Natječaj za RPLP provodi se jednom godišnje u tekućoj godini za realizaciju projekta u narednoj godini. Natječaj je vremenski ograničen, objavljuje se najčešće u studenom tekuće godine.
 
Obrasci prijave za popunjavanje i slanje poštom ili mailom:
Dostupan je i jednostavni online obrazac za direktno popunjavanje i slanje:
Za popunjavanje obrazaca potrebno je koristiti:
Način predavanja prijava:
  • putem maila: mjesna-smu@rijeka.hr ili dragica.fadljevic@rijeka.hr
  • poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Trpimirova 2, 51000 Rijeka; „Ne otvarati: Za natječaj – Program lokalnog partnerstva“
  • online putem za online obrasce
     
    Po završetku odnosno realizaciji projekata, za izvještavanje se koristi sljedeći obrazac:
 
Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel za gradsku samoupravu i upravu - Direkcija za mjesnu samoupravu

Adresa:
Trpimirova  2/IV
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Dragica  Fadljević 
Telefon: 051 209-296
Fax: 051 209-480
E-mail:  dragica.fadljevic@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 30.10. 2017.