Odgoj i školstvo

Dodjela stipendija učenicima srednjih škola i studentima prema socijalnim kriterijima

Grad Rijeka nastoji omogućiti učenicima i studentima koji dolaze iz obitelji slabijeg socijalnog statusa da završe svoje formalno obrazovanje, srednju školu ili studij te na taj način ostvare osnovne preduvjete za uspješan ulazak na tržište rada.

Dodjela stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Stipendiraju se redoviti studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, temeljem podataka prikupljenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda državne uprave i potreba u ustanovama Grada.

Upisi u program Predškole u Dječjem vrtiću Rijeka i redovni upisi

Grad Rijeka osnivač je Dječjeg vrtića Rijeka, javne predškolske ustanove, koja je osnovni nositelj Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi na području grada Rijeke.

Sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača. 

Dodjela stipendija darovitim učenicima i studentima

Pristupnici natječaju za dodjelu stipendija boduju se prema uspjehu u obrazovanju, priznatim postignućima, mišljenju profesora-mentora i rezultatima psihologijskog testiranja.