Dodjela stipendija darovitim učenicima i studentima

Pristupnici natječaju za dodjelu stipendija boduju se prema uspjehu u obrazovanju, priznatim postignućima, mišljenju profesora-mentora i rezultatima psihologijskog testiranja. 

Natječaj se raspisuje jednom godišnje (u listopadu)

Procijenjeno vrijeme za obradu: 60 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2, ponedjeljak -  petak od 8,30 do 15,30 ili poštom.

Više informacija možete pronaći na: Stipendije Grada Rijeke

Potrebni dokumenti:
Prijavu na natječaj pristupnik obavezno ispunjava u elektroničkom obliku na predviđenom obrascu (on-line pristupnica) koji se nalazi na internetskim stranicama Grada (https://e-usluge.rijeka.hr/StipendistiWebPrijava).
Pristupnik je dužan elektronički obrazac nakon ispunjavanja ispisati, vlastoručno potpisati, a zatim uz nju priložiti i sljedeću dokumentaciju:
 
  • Životopis (napisan na računalu)
  • Domovnica (preslika)
  • Uvjerenje o prebivalištu - ne starije od mjesec dana objave Natječaja
  • Uvjerenje o upisu u tekuću školsku/akademsku godinu
  • Preslika svjedodžbi/prijepise ocjena koji uključuju i ostvarene ECTS bodove za posljednje dvije godine obrazovanja (odvojene po godinama)
  • Dva mišljenja profesora - mentora na propisanim obrascima
  • Izjava da ne prima drugu stipendiju, odnosno da se odriče druge stipendije u slučaju da dobije stipendiju Grada Rijeke.

Ukoliko prisupnik ima, prilaže:
  • Preslike diploma, odnosno priznanja sa natjecanja županijskog, državnog ili međudržavnog značenja (učenik srednje škole postignuća na natjecanjima tijekom 7. i 8. razreda osnovne škole te srednjoškolskog obrazovanja; student postignuća na natjecanjima tijekom srednjoškolskog i visokog obrazovanja)
  • Potvrde o objavljenim radovima ili potvrde visokog učilišta o nagradama dobivenim tijekom obrazovanja

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Adresa:
Trpimirova 2/polukat
51000 Rijeka
www.rijeka.hr

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak - petak od 8,30 do 15,30 sati

Osobe za kontakt:

Marina Peranić-Ševeljević
Telefon: 051 209-570
Fax: 051 209-561
E-mail: marina.peranic-seveljevic@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 6.10.2016.