Dodjela stipendija učenicima srednjih škola i studentima prema socijalnim kriterijima

Grad Rijeka nastoji omogućiti učenicima i studentima koji dolaze iz obitelji slabijeg socijalnog statusa da završe svoje formalno obrazovanje, srednju školu ili studij te na taj način ostvare osnovne preduvjete za uspješan ulazak na tržište rada.

Natječaj se raspisuje jednom godišnje (u listopadu)

Procijenjeno vrijeme za obradu: 60 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2, ponedjeljak -  petak od 8,30 do 15,30 ili poštom.

Više informacija možete pronaći na: Stipendije Grada Rijeke

Potrebni dokumenti:
  • Prijavni obrazac - pristupnica
  • Životopis (napisan na računalu)
  • Domovnica ili osobna iskaznica (preslika)
  • Uvjerenje o prebivalištu - ne starije od mjesec dana od dana objave Natječaja
  • Dokaz socijalnog statusa (preslika rješenja Centra za socijalnu skrb ili preslika rješenja Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke da je nositelj kućanstva ili član kućanstva korisnik prava iz socijalnog programa po osnovu uvjeta prihoda)
  • Uvjerenje o upisu u tekuću školsku/akademsku godinu
  • Ovjerene preslike svjedodžbi/prijepise ocjena koji uključuju i ostvarene ECTS bodove za posljednju godinu obrazovanja
  • Izjava da ne prima drugu stipendiju odnosno da se odriče druge stipendije u slučaju da dobije stipendiju Grada Rijeke

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Adresa:
Trpimirova 2/polukat
51000 Rijeka
www.rijeka.hr

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak - petak od 8,30 do 15,30 sati

Osobe za kontakt:

Sanja Marušić Baričević
Telefon: 051 209-578
Fax: 051 209-561
E-mail: sanja.marusic@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 6.10.2016.