Upisi u program Predškole u Dječjem vrtiću Rijeka i redovni upisi

Slika /slike/Vrtic.jpg

Grad Rijeka osnivač je Dječjeg vrtića Rijeka, javne predškolske ustanove, koja je osnovni nositelj Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi na području grada Rijeke.

Rad Dječjeg vrtića Rijeka se temelji na humanističko-razvojnoj koncepciji predškolskog odgoja, kojom se stvaraju uvjeti boljeg i kvalitetnijeg življenja djece u kontekstu ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Dječji vrtić Rijeka u svom sastavu ima pet centara predškolskog odgoja, odnosno 31 podcentar predškolskog odgoja, a svoju djelatnost ostvaruje i u KBC Rijeka, lokalitetu Kantrida. Na svim se ovim lokacijama provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Centri predškolskog odgoja jesu:

1. CENTAR SUŠAK 
2. CENTAR MAESTRAL 
3. CENTAR POTOK
4. CENTAR TURNIĆ
5. CENTAR ZAMET Redovni upisi

Dječji vrtić Rijeka kao javnu ovlast obavlja poslove vezane uz upis djece u dječji vrtić i ispis djece s vođenjem odgovarajuće dokumentacije. 

Upis djece u Dječji vrtić Rijeka provodi se sukladno sljedećim propisima:

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost osnivača. Temeljem Odluke Ustanova objavljuje natječaj za upis djece, u pravilu, na proljeće tekuće pedagoške godine.

Red prvenstva pri upisu određen je Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, a razrađen metodom bodovanja u Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka.


Upisi djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2017./2018. godinu


Predškola

Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati.

Program predškole se provodi sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14).

U program predškole će se pedagoške 2017./2018. godine uključivati sva djeca koja su do 1. rujna 2017. godine navršila pet i pol godina (odnosno djeca koja će do 31. ožujka 2017. godine navršiti šest godina jer su ona školski obveznici).

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine, djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik te djeca s teškoćama u razvoju mogu se upisati u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Dječji vrtić Rijeka će program predškole u pedagoškoj 2017./2018. godini započeti provoditi u veljači 2017. godine.


Upisi u Program predškole
 

Adresa: Veslarska ulica 5, 51000 Rijeka
Telefonski brojevi:
-centrala: 209-945
-za roditelje: 209-948 i 209-949
-kadrovska: 209-959
-tajnica: 209-947
-rukovoditelj financija: 209-957
-ured plaća: 209-964 i 209-963
-nabava: 209-961 i 209-962
-dobavljači: 209-945
Fax: 209-979
E-mail: info@rivrtici.hr

Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 sati
Uredovno vrijeme za stranke:
utorkom i četvrtkom 13:00 - 15:00 sati

Ravnateljica: Davorka Guštin
E-mail: davorka.gustin@rivrtici.hr

OIB: 30123739908
MBS: 1155369

IBAN: HR2324020061100608465
kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.Zadnja izmjena: 26.04.2017.