Upisi u program Predškole u Dječjem vrtiću Rijeka i redovni upisi

Slika /slike/Vrtic.jpg

Grad Rijeka osnivač je Dječjeg vrtića Rijeka, javne predškolske ustanove, koja je osnovni nositelj Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi na području grada Rijeke.

Rad Dječjeg vrtića Rijeka se temelji na humanističko-razvojnoj koncepciji predškolskog odgoja, kojom se stvaraju uvjeti boljeg i kvalitetnijeg življenja djece u kontekstu ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Dječji vrtić Rijeka u svom sastavu ima pet centara predškolskog odgoja, odnosno 31 podcentar predškolskog odgoja, a svoju djelatnost ostvaruje i u KBC Rijeka, lokalitetu Kantrida. Na svim se ovim lokacijama provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Centri predškolskog odgoja jesu:

1. CENTAR SUŠAK 
2. CENTAR MAESTRAL 
3. CENTAR POTOK
4. CENTAR TURNIĆ
5. CENTAR ZAMET Redovni upisi

Dječji vrtić Rijeka kao javnu ovlast obavlja poslove vezane uz upis djece u dječji vrtić i ispis djece s vođenjem odgovarajuće dokumentacije. 

Upis djece u Dječji vrtić Rijeka provodi se sukladno sljedećim propisima:

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost osnivača. Temeljem Odluke Ustanova objavljuje natječaj za upis djece, u pravilu, na proljeće tekuće pedagoške godine.

Red prvenstva pri upisu određen je Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, a razrađen metodom bodovanja u Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka.


Upisi djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2018./2019. godinu


Predškola

Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati.

Program predškole se provodi sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14).


Djeca pripadnici romske nacionalne manjine, djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik te djeca s teškoćama u razvoju mogu se upisati u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.Upisi u Program predškole
 

Adresa: Veslarska ulica 5, 51000 Rijeka
Telefonski brojevi:
-centrala: 209-945
-za roditelje: 209-948 i 209-949
-kadrovska: 209-959
-tajnica: 209-947
-rukovoditelj financija: 209-957
-ured plaća: 209-964 i 209-963
-nabava: 209-961 i 209-962
-dobavljači: 209-945
Fax: 209-979
E-mail: info@rivrtici.hr

Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 sati
Uredovno vrijeme za stranke:
utorkom i četvrtkom 13:00 - 15:00 sati

Ravnateljica: Davorka Guštin
E-mail: davorka.gustin@rivrtici.hr

OIB: 30123739908
MBS: 1155369

IBAN: HR2324020061100608465
kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.Zadnja izmjena: 23.04.2017.