Upisi u program Predškole u Dječjem vrtiću Rijeka i redovni upisi

Slika /slike/Vrtic.jpg

Grad Rijeka osnivač je Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak ,javnih predškolskih ustanova, koje su osnovni nositelji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi na području grada Rijeke.

Dječji vrtić Rijeka u svom sastavu ima četiri centara predškolskog odgoja, odnosno 21 podcentar predškolskog odgoja, a svoju djelatnost ostvaruje i u KBC Rijeka, lokalitetu Kantrida. Na svim se ovim lokacijama provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Centri predškolskog odgoja jesu:
 
1. CENTAR MAESTRAL 
2.. CENTAR POTOK
3.. CENTAR TURNIĆ
4.. CENTAR ZAMET 


Dječji vrtić More u svom sastavu ima pet podcentara predškolskog odgoja, ( PPO Đurđice, PPO Bulevard, PPO Kvarner, PPO Delfin i PPO Vidrice, na kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Dječji vrtić Sušak u svom sastavu ima pet podcentara predškolskog odgoja, ( PPO Morčić, PPO Galeb, PPO Vežica, PPO Veseljko i PPO Pčelice, na kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Redovni upisi

Dječji vrtići Rijeka, More i Sušak, kao javnu ovlast obavljaju poslove vezane uz upis djece u dječji vrtić i ispis djece s vođenjem odgovarajuće dokumentacije. 

Upis djece u Dječji vrtić Rijeka, More i Sušak provodi se sukladno sljedećim propisima: Odluku o upisu djece u dječje vrtiće, donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost osnivača. Temeljem Odluke Ustanova objavljuje natječaj za upis djece, u pravilu, na proljeće tekuće pedagoške godine.

Red prvenstva pri upisu određen je Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić, koju donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke, a razrađena je metodom bodovanja u Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić. 
 

Upisi djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2019./2020. godinu


Predškola

Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati.

Program predškole se provodi sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14).

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine, djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik te djeca s teškoćama u razvoju mogu se upisati u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Upisi u Program predškole 


Adresa: Veslarska ulica 5, 51000 Rijeka

Telefonski brojevi:

-centrala: 209-945
-za roditelje: 209-948
-kadrovska: 209-959
-tajnica: 209-947
-rukovoditelj financija: 209-977
-ured plaća: 209-963
-nabava: 209-961 i 209-962
-dobavljači: 209-945

Fax: 209-979

E-mail: info@rivrtici.hr

Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 sati

Uredovno vrijeme za stranke:
utorkom 13:00 - 15:00 sati
četvrtkom 9:00 - 11:00 sati

Ravnateljica: Davorka Guštin
E-mail: davorka.gustin@rivrtici.hr

OIB: 30123739908
MBS: 1155369
IBAN: HR2324020061100608465 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.Zadnja izmjena: 07.05.2019.