Upisi u program Predškole u Dječjem vrtiću Rijeka i redovni upisi

Slika /slike/Vrtic.jpg

Grad Rijeka osnivač je Dječjeg vrtića Rijeka, javne predškolske ustanove, koja je osnovni nositelj Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi na području grada Rijeke.

Rad Dječjeg vrtića Rijeka se temelji na humanističko-razvojnoj koncepciji predškolskog odgoja, kojom se stvaraju uvjeti boljeg i kvalitetnijeg življenja djece u kontekstu ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Dječji vrtić Rijeka u svom sastavu ima četiri centra predškolskog odgoja, odnosno 21 podcentar predškolskog odgoja, a svoju djelatnost ostvaruje i u KBC Rijeka, lokalitetu Kantrida.Dječji vrtić Rijeka u svom sastavu ima četiri centra predškolskog odgoja, odnosno 21 podcentar predškolskog odgoja, a svoju djelatnost ostvaruje i u KBC Rijeka, lokalitetu Kantrida. Na svim se ovim lokacijama provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Na svim se ovim lokacijama provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.


Centri predškolskog odgoja jesu:

1. CENTAR MAESTRAL 
2. CENTAR POTOK
3. CENTAR TURNIĆ
4. CENTAR ZAMET Upis djece u Dječji vrtić Rijeka provodi se sukladno sljedećim propisima:
 
  1. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13);
  2. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13);
  3. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/15) i
    Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg crtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/18)
    Odluka o dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18)
  4. Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka
  5. Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku godinu 2019./2020.
  6. Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2019./2020. godinu

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost osnivača. Temeljem Odluke Ustanova objavljuje natječaj za upis djece, u pravilu, na proljeće tekuće pedagoške godine.
Red prvenstva pri upisu određen je Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, a razrađen metodom bodovanja u Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka.

Upisi djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2019./2020. godinu


Predškola

Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati.

Program predškole se provodi sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14).


Djeca pripadnici romske nacionalne manjine, djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik te djeca s teškoćama u razvoju mogu se upisati u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.


Upisi u Program predškole 
 


Adresa: Veslarska ulica 5, 51000 Rijeka

Telefonski brojevi:

-centrala: 209-945
-za roditelje: 209-948
-kadrovska: 209-959
-tajnica: 209-947
-rukovoditelj financija: 209-977
-ured plaća: 209-963
-nabava: 209-961 i 209-962
-dobavljači: 209-945

Fax: 209-979

E-mail: info@rivrtici.hr

Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 sati

Uredovno vrijeme za stranke:
utorkom 13:00 - 15:00 sati
četvrtkom 9:00 - 11:00 sati

Ravnateljica: Davorka Guštin
E-mail: davorka.gustin@rivrtici.hr

OIB: 30123739908
MBS: 1155369
IBAN: HR2324020061100608465 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.Zadnja izmjena: 11.04.2019.