Prijava na javni poziv - Subvencije za poduzetnike


Grad Rijeka objavljuje Javni poziv koji obuhvaća devet mjera usmjerenih na razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti riječkih poduzetnika.

Kriteriji za dodjelu nepovratnih subvencija te informacije o potrebnoj dokumentaciji nalaze se u tekstu Javnog poziva

Prijavitelj može podnijeti prijavu na maksimalno 2 od 9 ponuđenih mjera: CERT 19, SIB 19, KLASTER 19, SUIT 19, SID 19, SUSO 19, SIT 19, SIFEU 19 i EDU 19.

Način prijave:

Prijavitelj se mora registrirati na Informacijski Servis Grada Rijeke.
Nakon registracije i prijave potrebno je u dijelu ''Obrasci'' pronaći ''Poduzetništvo'', odabrati obrazac prijave „ Subvencije za poduzetnike - Prijava na javni poziv“ te „Novi obrazac“.    
Nakon ispunjavanja e-obrasca dodaju se prilozi (prethodno preuzeti sa ove stranice te uredno popunjeni i pečatirani) sa ostalom potrebnom dokumentacijom (preporuka u PDF obliku). Broj priloga ne može biti veći od 10.

Neposredno nakon slanja prijave, prijavitelj će na svoju e-mail adresu dobiti potvrdu o zaprimanju prijave te podatke za praćenje tijeka obrade iste; klasu i kod za praćenje e-Predmeta u e-Uredu, kojem se također pristupa putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.
 
Prijave na Javni poziv zaprimaju se od dana 12. rujna od 8,00 sati do 12. listopada 2019. godine do 23 sata i 59 minuta.
Prijavitelji na ovaj Javni poziv biti će obaviješteni o rezultatima ocjene prijava, u roku od naviše 80 dana od dana njegova zatvaranja.

Lista korisnika koji ostvare pravo na subvencije po ovom Javnom pozivu, objaviti će se na web stranici Grada Rijeke.
 
Prijava na Informacijski servis Grada Rijeke 

Kratke upute za prijavu i ispunjavanje obrasca [PDF]


Potrebni prilozi i dokumentacija:


Odgovorna služba:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Adresa:
Trg Sveta Barbare 2/1
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Dario  Dobrilović 
Telefon: 051 209-214, 051 209-590
Fax: 051 209-589
E-mail:  dario.dobrilovic@rijeka.hr

Maja Kordić-Sekulić
Telefon: 051 209-592,
E-mail: maja.kordic-sekulic@rijeka.hr
Fax: 051 209-589


Zadnja izmjena: 05.09.2019.