Prijava na javni poziv - Sufinanciranje projekata učeničkih zadruga u šk. godini 2019./2020.


Učeničke zadruge važan su oblik odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama kojim se potiče razvoj poduzetničkih kompetencija učenika te razvijaju njihovi potencijali i radne navike, jača motivacija za radnim i proizvodnim procesima, samopouzdanje i svijest o vlastitim interesima i mogućnostima.
 
Kako bi se pomoglo radu učeničkih zadruga, mjerom je predviđeno sufinanciranje troškova nabave opreme i materijala do 3.000,00 kuna po učeničkoj zadruzi, te sufinanciranje troškova edukacija iz područja produkt dizajna do 1.500,00 kuna po učeničkoj zadruzi.
 
CILJEVI SUFINANCIRANJA
 
Ciljevi javnog poziva su:
 
  • promicanje poduzetničke kulture u osnovnim školama
  • razvoj motoričkih vještina i stjecanje poduzetničkih znanja učenika 
  • stjecanje osnovnih znanja iz područja produkt dizajna
  • razvoj kreativnosti učenika kroz osmišljavanje novog proizvoda
 
KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava su učeničke zadruge osnovane u osnovnim školama i osnovno-školskim ustanovama Grada Rijeke.
 
OSIGURANA SREDSTVA U GRADSKOM PRORAČUNU
 
Planirana sredstva za realizaciju mjere u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu, Odjela gradske uprave za poduzetništvo, iznose ukupno 15.000,00 kuna.
 
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
 
Nepovratna sredstva dodjeljuju se za troškove nabave opreme i materijala potrebnog za rad učeničke zadruge, a najviše 3.000,00 kuna. Troškovi već nabavljene opreme i materijala prihvatljiv su trošak prema javnom pozivu, ako su nastali od dana 09. rujna 2019. godine (početak školske godine). Nepovratna sredstava dodjeljuju se i za trošak predavača iz područja produkt dizajna, a najviše 1.500,00 kuna.
 
 
NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijavitelj se mora registrirati na Informacijski Servis Grada Rijeke.
Nakon registracije i prijave potrebno je u dijelu ''Obrasci'' pronaći ''Poduzetništvo'', odabrati obrazac prijave „Sufinanciranje projekata učeničkih zadruga - Prijava na javni poziv“, te „Novi obrazac“. 
Nakon ispunjavanja e-obrasca dodaju se prilozi. Broj priloga ne može biti veći od 10. 
Neposredno nakon slanja prijave, prijavitelj će na svoju e-mail adresu dobiti potvrdu o zaprimanju prijave, te podatke za praćenje tijeka obrade iste; klasu i kod za praćenje e-Predmeta u e-Uredu, kojem se također pristupa putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.

Prijave na Javni poziv zaprimaju se od dana 09. listopada od 8,00 sati do 08. studenog 2019. godine do 16,00 sati.


Prijava na Informacijski servis Grada Rijeke 

Kratke upute za prijavu i ispunjavanje obrasca [PDF]Odgovorna služba:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Adresa:
Trg Sveta Barbare 2/1
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Iva Ribarić
Telefon: 051 209-943
Fax: 051 209-589
E-mail: iva.ribaric@rijeka.hr

Maja Kordić-Sekulić
Telefon: 051 209-592,
E-mail: maja.kordic-sekulic@rijeka.hr
Fax: 051 209-589Zadnja izmjena: 04.10.2019.