Zahtjev za korištenje usluge SMS servis informiranja poduzetnika

Prijava na SMS servis za informiranje poduzetnika

SMS servis za informiranje poduzetnika pruža mogućnost besplatne usluge dostave aktualnih informacija o programima poticaja, edukacijama, natječajima i ostalim zanimljivim sadržajima za poduzetnike. Navedene informacije korisnici sustava dobivaju putem sms poruka na mobilni telefon.

Zahtjev za korištenje usluge SMS servis informiranja poduzetnika se podnosi:
 Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Adresa:
Trg Sveta Barbara 2
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:
Dario  Dobrilović 
Telefon: 051 209-214
Fax: 051 209-589
E-mail:  dario.dobrilovic@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 1.12.2016.