Promjena dostavne adrese

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac 
Promjena dostavne adrese 

Ovaj zahtjev možete podnijeti i putem Informacijskog servisa Grada Rijeke za sve registrirane građane (Prijava → Obrasci → Zahtjev za promjenu dostavne adrese)

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt

Anita Katalinić
Telefon: 051 209-212
Fax: 051 209-424
E-mail:  anita.katalinic@rijeka.hr
Soba br. 406


Zadnja izmjena: 29.03.2019.