Zahtjev za isplatu preplaćene zakupnine i kamate

Procijenjeno vrijeme za obradu: najdulje 8 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Potrebni dokumenti:
  • Zahtjev podnositelja

Obrazac:
Zahtjev za isplatu preplaćene zakupnine i kamate

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Marina Modrić
Telefon: 051 209-429
Fax: 051 209-424
E-mail: marina.modric@rijeka.hr
Soba br. 406

Mladenka Amančić
Telefon: 051 209-420
Fax: 051 209-424
E-mail: mladenka.amancic@rijeka.hr
Soba br. 406

Vanja Medica Kosanović
Telefon: 051 209-967
Fax: 051 209-424
E-mail: vanja.medica-kosanovic@rijeka.hr
Soba br. 406


Zadnja izmjena: 24.10.2016.