Zaključivanje ugovora o zakupu i dodataka

Procijenjeno vrijeme za obradu: najduže 30 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Potrebni dokumenti:
  • Ovisno o vrsti zahtjeva

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Marina  Superina
Telefon: 051 209-425
Fax: 051 209-424
E-mail: marina.superina@rijeka.hr
Broj sobe: 402


Zadnja izmjena: 11.03.2019.