Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013) svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Navedeni Zakon definira da „ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.“

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst: .doc/.pdf

Način predavanja zahtjeva:

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Ured Grada Rijeke

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka od 8:00 - 16:00

Osobe za kontakt:

Doris Šajn - Voditeljica kabineta gradonačelnika
Telefon: 051 209-521, 051 209-525
Fax: 051 209-520
E-mail: gradonacelnik@rijeka.hr

Zadnja izmjena: 7.12.2016.