Zahtjev za pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013; 85/2015) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Zakon o pravu na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima omogućuje pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst: .doc/.pdf

Zahtjev za pristup informacijama možete podnijeti:
 

ZAHTJEV
Radi ostvarivanja prava na pristup informaciji


Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Ured Grada Rijeke

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka od 8:00 - 16:00

Osoba za kontakt:

Doris  Šajn - Voditeljica kabineta gradonačelnika
Telefon: 051 209-521, 051 209-525
Fax: 051 209-520
E-mail: gradonacelnik@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 7.12.2016. 555-555-1212