Izdavanje potvrde glavnog projekta

Za potrebe ishođenja građevinskih dozvola

Izdavanje potvrde glavnog projekta na projektnu dokumentaciju za potrebe ishođenja građevinskih dozvola sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13)

Procijenjeno vrijeme za obradu: zakonski rok 15 dana od dana primitka urednog zahtjeva.

Upravna pristojba: 20,00 kuna

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom


Obrazac 
Zahtjev za izdavanje prometne suglasnosti na glavni projekt

Potrebni dokumenti:
  • Glavni projekt
  • Zahtjev za izdavanje prometne suglasnosti na glavni projekt

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija plana, razvoja i gradnje

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt: 

Novka  Ječmenica Spasović  
Telefon: 051 209-396
Fax: 051 373-522
E-mail:  novka.jecmenica@rijeka.hr 
Broj sobe: 205

Kristina Banić
Telefon: 051 209-382
Fax: 051 373-522
E-mail:  kristina.banic@rijeka.hr 
Broj sobe: 204

Zadnja izmjena: 14.02.2019.