Potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradi

Pristojba:
  • upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn. (tar.br.1)
  • upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn. (tar.br. 4)

Način predavanja zahtjeva:
Putem Pisarnice na adresi Trpimirova 2/II svakodnevno od 8,30 do 15,30 sati ili u Pisarnici Grada Rijeke na adresi Titov trg 3, prizemno (šalter broj 1 – prijem podnesaka) svakodnevno od 08,30 do 15,30 sati

Obrazac
Potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradi

Potrebni dokumenti:
  • Kopija katastarskog plana
  • Plan posebnih dijelova nekretnine izgrađen od ovlaštene osobe (ovl. ing. građ., ovl. ing. arh., ovl. geodeta)
  • Izvadak iz zemljišne knjige (ne stariji od 6 mjeseci)
  • Uvjerenje o identifikaciji k.č.
  • Dokaz o datumu evidentiranja nekretnine u kat. operat

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava                  
Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Adresa:
Trpimirova 2/II
(Riječki neboder)
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8.30-13.00h
utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju

Osobe za kontakt:

Informacije 
Burić Diana, tel: 051 209-223
E-mail: diana.buric@rijeka.hr
Maretić Željana, tel: 051 209-987,
E-mail: zeljana.maretic@rijeka.hr

Pisarnica 
Telefon: 051 209-264Zadnja izmjena: 05.06.2019.