Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007.

Način predavanja zahtjeva:
Putem Pisarnice na adresi Trpimirova 2/II svakodnevno od 8,30 do 15,30 sati ili u Pisarnici Grada Rijeke na adresi Titov trg 3, prizemno (šalter broj 1 – prijem podnesaka) svakodnevno od 08,30 do 15,30 sati

Obrazac
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole


Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava                  
Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Adresa:
Trpimirova 2/II
(Riječki neboder)
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8.30-13.00h
utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju

Informacije:

Marinić Željko, tel: 051 209-255
E-mail: zeljko.marinic@rijeka.hr

Valentin Lea, tel: 051 209-261
E-mail: lea.valentin@rijeka.hr

Pisarnica 
Telefon: 051 209-264


Zadnja izmjena: 14.02.2019.