Dodjela sredstava za natjecanje pojedinaca na međunarodnim sportskim natjecanjima

Procijenjeno vrijeme za obradu: 5 do 10 dana

Način predavanja zahtjeva: Osobno u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2, ponedjeljak - petak od 8,30 do 15,30 sati ili poštom.

Potrebni dokumenti:
  • Ispis iz Registra udruga RH (dostupan na www.registri.uprava.hr/#!udruge), ukoliko nije prethodno predan
  • Dopis (detaljan sadržaj programskih aktivnosti - kalendar, satnica i druge pojedinosti o natjecanju)

Vanjska institucija
Riječki sportski savez
51000 Rijeka
Verdieva 11/III
Telefon: 051 313-500
Fax: 051 212-884
E-mail: rijecki-sportski-savez@ri.t-com.hr
Internet: www.rss.hr

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Adresa:
Trpimirova 2/III
51000 Rijeka
Internet: www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8 do 16 sati
 
Osoba za kontakt:

Osoba za kontakt:
Izabela Barišić
Telefon: 051 209-606
E-mail: izabela.barisic@rijeka.hr
Broj sobe: 307

Zadnja izmjena: 13.08.2019.