Dodjela sredstava za osposobljavanje i usavršavanje stručnih kadrova (trenera, sudaca)

Procijenjeno vrijeme za obradu: 15 do 30 dana

Način predavanja zahtjeva: prema Pozivu za prikupljanje pisanih prijedloga za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za sljedeću godinu, a koji raspisuje Zajednica sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“.

Potrebni dokumenti:
  • Ispis iz Registra udruga RH (dostupan na www.registri.uprava.hr/#!udruge) ukoliko nije prethodno predan, ili preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe)
  • Dopis (detaljan sadržaj programskih aktivnosti)

Vanjska institucija
Riječki sportski savez
51000 Rijeka
Verdieva 11/III
Telefon: 051 313-500
Fax: 051 212-884
E-mail: rijecki-sportski-savez@ri.t-com.hr
Internet: www.rss.hr

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Adresa:
Trpimirova 2/III
51000 Rijeka
Internet: www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8 do 16 sati
 
Osoba za kontakt:

Osoba za kontakt:
Izabela Barišić
Telefon: 051 209-606
E-mail: izabela.barisic@rijeka.hr
Broj sobe: 307Zadnja izmjena: 13.08.2019.