Zahtjev za korištenje sportskih objekata

Procijenjeno vrijeme za obradu: 10 do 15 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2, ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 ili poštom

Obrazac
Zahtjev za korištenje sportskih objekata

Potrebni dokumenti
  • Dopis i preslika Rješenja o upisu u Registar udruga RH (ukoliko nije prethodno predana)

Odgovorne službe
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Adresa
Trpimirova 2/III
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt

Lores   Agotić
Telefon: 051 209-604
E-mail: lores.agotic@rijeka.hr
Broj sobe: 302


Zadnja izmjena: 17.10.2016.