Tehnička kultura

Javne potrebe u tehničkoj kulturi 2017.

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavljuje Javni poziv za prijavu projekata i programa za provedbu programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu. Cjeloviti tekst poziva nalazi se u privitku članka.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu tijekom godine objavljuje Natječaj za financiranje Programa za zadovoljavanje javnih potreba Grada Rijeke u tehničkoj kulturi za narednu godinu.

Tehničko-sportski rezultati članova udruga tehničke kulture

Pravilnik o naknadama za postignute tehničko-sportske rezultate i kriterije za razvrstavanje tehničko-sportskih rezultata

Namjensko korištenje sredstava u tehničkoj kulturi - IZVJEŠĆA

Obrasci (izvješća) odnose se na sredstva proračuna Grada Rijeke namijenjena za financiranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke.