Namjensko korištenje sredstava u tehničkoj kulturi - IZVJEŠĆA

Obrasci (izvješća) odnose se na sredstva proračuna Grada Rijeke namijenjena za financiranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke.

Izvješća moraju biti dostavljena u roku 8 (osam) dana od dana izvršenja programa odnosno priredbe - natjecanja – izložbe.
Pisano Izvješće o izvršenju programa i utrošku namjenskih sredstava mora biti ovjereno od strane osobe ovlaštene za zastupanje.

Način predavanja zahtjeva: osobno u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2, ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 ili poštom

Obrasci
Izdavačko nakladnički programi
Programi darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Školovanje instruktora
Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata
Natjecanje-izložbe-seminari

Potrebni dokumenti:
  • Pisano Izvješće ovjereno od strane osobe ovlaštene za zastupanje
  • Kopije računa o namjensko utrošenim sredstvima

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu


Adresa:
Trpimirova 2/III
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Eugenija   Perić
Telefon: 051 209-605
Fax: 051 209-613
E-mail:  eugenija.peric@rijeka.hr
Broj sobe: 309


Zadnja izmjena: 5.10.2016.