Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu tijekom godine objavljuje Natječaj za financiranje Programa za zadovoljavanje javnih potreba Grada Rijeke u tehničkoj kulturi za narednu godinu.

Kako se donosi Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu tijekom godine objavljuje Natječaj za financiranje Programa za zadovoljavanje javnih potreba Grada Rijeke u tehničkoj kulturi za narednu godinu. Po isteku natječajnog roka prikupljene ponude Programa obrađuju stručno-savjetodavne Komisije koje imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Odjela i Zajednice tehničke kulture Rijeka.
Zadaća Komisije je ocijeniti ponuđene programe jednom od sljedećih ocjena: “prihvatiti i financirati”, “financirati prema mogućnostima” ili “ne prihvatiti”, te izraditi izvješće o odabiru ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Rijeke u tehničkoj kulturi u narednoj godini. Gradonačelnik Grada Rijeke potom utvrđuje Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za predmetnu godinu te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Sredstvima proračuna sufinanciraju se:
 • redovne djelatnosti strukovnih udruga,
 • izvannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 • redovno osposobljavanje građana,
 • širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana,
 • djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i osoba s teškoćama u razvoju,
 • nagrade i priznanja za tehnička postignuća,
 • Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke "Zajednica tehničke kulture Rijeka",
 • udruženja stručnih osoba,
 • utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,
 • organiziranje značajnijih nacionalnih i međunarodnih priredbi,
 • stručno osposobljavanje i usavršavanje građana,
 • izdavačko nakladnički programi.
 
Obrasci (izvješća) odnose se na pravdanje sredstva proračuna Grada Rijeke namijenjena za financiranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke.
Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Adresa:
Trpimirova 2/III
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Eugenija   Perić
Telefon: 051 209-605
Fax: 051 209-613
E-mail:  eugenija.peric@rijeka.hr
Broj sobe: 309


Zadnja izmjena: 21.11.2016.