Tehničko-sportski rezultati članova udruga tehničke kulture

Pravilnik o naknadama za postignute tehničko-sportske rezultate i kriterije za razvrstavanje tehničko-sportskih rezultata

Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Rijeka je temeljem Zakona o tehničkoj kulturi i Statuta Zajednice tehničke kulture Rijeka donio 27. prosinca 2005. godine Pravilnik o naknadama za postignute tehničko-sportske rezultate i kriterije za razvrstavanje tehničko-sportskih rezultata.
 

Navedeni dokumenti, koji su u privitku, određuju članovima udruga tehničke kulture način razvrstavanja postignutih rezultata, iznose i uvjete ostvarivanja naknada za postignute tehničko-sportske rezultate svojih članova, trajanje prava na naknade, te ostala pitanja u svezi s navedenim.

Sredstva za naknade osiguravaju se Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke na poziciji "Tehničko-sportske naknade" te predstavljaju dodatnu potporu i poticaj za postizanje najvećih tehničko-sportskih rezultata.

Dokumenti:


Obrazac:
Zahtjev za izdavanje rješenja o pravu na naknadu za postignute tehničko-sportske rezultate

Vanjska institucija
Zajednica tehničke kulture Rijeka
telefon: 330-647
fax: 211-305
E-mail: zajednica-tehnicke-kulture@ri.tel.hr
Korzo 2A/II
Internet: www.ztk-rijeka.hr

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Adresa:
Trpimirova 2/III
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Eugenija   Perić
Telefon: 051 209-605
Fax: 051 209-613
E-mail:  eugenija.peric@rijeka.hr
Broj sobe: 309


Zadnja izmjena: 21.11.2016.