Isplata duga obročno ugovorene cijene stana


Izračun ostatka preostalog duga po obročno ugovorenoj cijeni stana radi podmirenja duga u cijelosti.

Upravna pristojba: 20,00 kuna

Procijenjeno vrijeme za obradu: 3-30 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom

Obrazac 
Isplata duga obročno ugovorene cijene stana 

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava                  
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 
Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene 

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati.
Utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju.

Osobe za kontakt: 

Ingrid Krnić
Tel.: 051 209-303
Fax:051 209-342
E-mail: ingrid.krnic@rijeka.hr
Soba broj 110


Zadnja izmjena: 21.3.2017.