Isporuka toplinske energije

Energetska djelatnost proizvodnje toplinske energije odvija se u 11 toplana i 4 kotlovnice na području grada Rijeke. Toplane ili kotlovnice koje su u vlasništvu Energa:

Toplana Gornja Vežica (Ratka Petrovića 20) sa toplovodom dužine 3.854 m
Toplana V-44 (Donja Vežica, Andrije Peruča 2a) sa toplovodom dužine 488 m
Toplana Vojak (Marohnićeva 5, 051/431-812) sa toplovodom dužine 3.502 m
Toplana Kozala (Ante Kovačića bb) sa toplovodom dužine 939 m
Toplana Škurinje (Rastočine bb) sa toplovodom dužine 1.130 m
Toplana Podmurvice (V. Paje Širola 14) sa toplovodom dužine 548 m
Toplana PO-48 (Turnić, Franje Čandeka 23a, 051/672-812) sa toplovodom dužine 788 m
Toplana Krnjevo (Nova cesta bb, 051/643-069) sa toplovodom dužine 1.360 m
Toplana Zamet (Braće Fućak 4, 051/261-105) sa toplovodom dužine 1.051 m
Toplana Malonji (I. Čikovića Belog 8/b) sa toplovodom dužine 343 m
Toplana Srdoči (Mate Lovraka bb, 051/625-490) sa toplovodom dužine 1.658 m
Kotlovnica I. Marinkovića (centar grada, Ive Marinkovića 2)
Kotlovnica Nikole Tesla (Potok, Nikole Tesle 9)
Kotlovnica PO-18 (Rujevica, Antuna Barca 3b)
Energana Kantrida (Podkoludricu 2)

Besplatni info telefon: 
0800 353 040, ponedjeljak - petak: 7 - 15 sati

Rad s korisnicima:
Ponedjeljak - petak od 7-12 sati

Način predavanja zahtjeva:
Šalter sala, Dolac 14/prizemno

Internet: više informacija možete pronaći na stranicama Energo d.o.o. Rijeka

Odgovorne službe:
Energo d.o.o.

Adresa:
Dolac 14/2
Telefon: 051/353-040


Zadnja izmjena: 18.10.2016.