Zahtjev za izračun zaštićene najamnine

Pristojba: upravna pristojba 20,00 kuna u državnim biljezima

Procijenjeno vrijeme za obradu: 30 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom

Obrazac 
Zahtjev za izračun zaštićene najamnine 

Potrebni dokumenti:
  • Osobni zahtjev Direkciji stambeni poslovi sa podacima o broju članova obitelji

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 15,30 sati.
Utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju.

Osobe za kontakt: 

Sara Giaroush 
Telefon: 051 209-329
Fax: 051 209-342
E-mail: sara.giaroush@rijeka.hr
Soba: 111

Snježana  Spasojević  
Telefon: 051 209-325
Fax: 051 209-342
E-mail: snjezana.spasojevic@rijeka.hr
Šalter broj 10

Ljiljana  Miškulin  
Telefon: 051 209-329
Fax: 051 209-342
E-mail: ljiljana.miskulin@rijeka.hr
Šalter broj 11


Zadnja izmjena: 21.03.2019.