Zahtjev za izdavanje suglasnosti za adaptaciju stana u vlasništvu Grada Rijeke

Procijenjeno vrijeme za obradu: 15-30 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom

Obrazac 
Zahtjev za izdavanje suglasnosti za adaptaciju stana u vlasništvu Grada Rijeke

Potrebni dokumenti:

  • preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva
  • opis namjeravanih radova
  • po potrebi- skica postojećeg i budućeg stanja

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom  - Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 15,30 sati.
Utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju.

Osobe za kontakt: 

Gordana Tomljanović
Tel.: 051 209-358
Fax: 051 209-342
E-mail: gordana.tomljanovic@rijeka.hr
Soba broj 109


Zadnja izmjena: 21.3.2017.