Zahtjev za izdavanje suglasnosti za korištenje stana

Procijenjeno vrijeme za obradu: 3-30 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac 
Zahtjev za izdavanje suglasnosti za korištenje stana

Potrebni dokumenti:

  • Preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom  - Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene 

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda i petak od od 8,30 do 13,00 sati

Osobe za kontakt:

Nataša  Brazzoduro-Piveta   
Telefon: 051 209-357
Fax: 051 209-342
E-mail: natasa.brazzoduro-piveta@rijeka.hr
Broj sobe: 110


Zadnja izmjena: 21.3.2017.