Zahtjev za priznanje statusa člana obiteljskog domaćinstva najmoprimca

Procijenjeno vrijeme za obradu: 15-30 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac 
Zahtjev za priznavanje statusa člana obiteljskog domaćinstva najmoprimca

Potrebni dokumenti:
  • preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva
  • izvadak iz Matice rođenih (za osobe za koje se traži priznanje statusa)
  • uvjerenje o prebivalištu (za osobe za koje se traži priznanje statusa)
  • vlastoručno napisana i javnobilježnički ovjerena izjava dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da osoba/osobe koja traži priznavanje statusa člana obiteljskog domaćinstva nema vlasništvu ili najmu drugi stan ili kuću na području Republike Hrvatske
  • potvrdu katastra i gruntovnice da osoba/osobe koja traži priznavanje statusa člana obiteljskog domaćinstva nema u vlasništvu nekretninu na području grada Rijeke
  • potvrdu RI-STAN-a d.o.o. o potpuno podmirenim troškovima stanovanja na stanu
Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom  - Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 15,30 sati.
Utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju.

Osobe za kontakt: 

Andrea Perica
Telefon: 051 209-361
Fax: 051 209-342
E-mail: andrea.perica@rijeka.hr
Broj sobe: 110


Zadnja izmjena: 21.3.2019.