Zahtjev prodavatelja u svezi prijenosa obveze obročne otplate ugovorene cijene stana na novog kupca/vlasnika

Pristojba: upravna pristojba 20,00 kuna u državnim biljezima


Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom

Obrazac 
Zahtjev prodavatelja u svezi prijenosa obveze obročne otplate ugovorene cijene stana na novog kupca/vlasnika 

Potrebni dokumenti:
  • Isprava temeljem koje je nekretnina stečena u vlasništvo (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju i sl.),
  • Vlasnički list na ime novog vlasnika
Odgovorne službe: 
Grad Rijeka- Gradska uprava - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom  - Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene 

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme za rad sa strankama:
Ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati.
Utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju.

Osobe za kontakt:

Ingrid Krnić
Tel.: 051 209-303
Fax:051 209-342
E-mail: ingrid.krnic@rijeka.hr
Soba broj 110Zadnja izmjena: 28.06.2019.