Otkup stana od RH

Izdavanje potvrde radi ostvarenja najma ili kupnje stana.

Izdavanje potvrde da na području Grada Rijeke podnositelj zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog kućanstva nisu evidentirani kao najmoprimatelji niti vlasnici stana.

Potvrda se izdaje radi priloga zahtjevu za ostvarenje najma ili otkupa stana. 

Upravna pristojba: 20,00 kuna

Procijenjeno vrijeme za obradu: 3-30 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac 
Otkup stana od RH 

Potrebni dokumenti:
  • Preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene 

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak - petak od 08.30 - 15.30.

Osobe za kontakt: 

Branka  Marelić  
Telefon: 051 209-326
Fax: 051 209-342
E-mail: branka.marelic@rijeka.hr

Snježana  Spasojević  
Telefon: 051 209-325
Fax: 051 209-342
E-mail: snjezana.spasojevic@rijeka.hr
Šalter broj 10

Ljiljana  Miškulin  
Telefon: 051 209-329
Fax: 051 209-342
E-mail: ljiljana.miskulin@rijeka.hr
Šalter broj 11


Zadnja izmjena: 3.10.2016.