Zahtjev za izdavanje suglasnosti za ugradnju individualnog vodomjera za prostor u vlasništvu Grada Rijeke

Procijenjeno vrijeme za obradu: 3-30 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac 
Zahtjev za izdavanje suglasnosti za ugradnju individualnog vodomjera za prostor u vlasništvu Grada Rijeke

Potrebni dokumenti:
  • Preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva
 
Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt: 

Renata Forempoher-Dražul
Tel.: 051 209-327
Fax:051 209-342
E-mail: renata.forempoher-drazul@rijeka.hr
Soba broj 109

Gordana Tomljanović
Tel.: 051 209-358
Fax: 051 209-342
E-mail: gordana.tomljanovic@rijeka.hr
Soba broj 109


Zadnja izmjena: 3.10.2016.