Određivanje novog kućnog broja

Izdavanje Rješenja o određivanju novog kućnog broja

Pristojba: 50,00 kn u državnim biljezima

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac
Zahtjev za izdavanje Rješenja o određivanju kućnog broja

Potrebni dokumenti:
  • Zahtjev za izdavanje Rješenja o određivanju novog kućnog broja (obrazac)
  • Akt o legalnosti izgrađenog objekta (građevna dozvola za gradnju građevine ili drugi akt kojim je odobreno građenje, uvjerenje da je građevina evidentirana prije 1968.godine, rješenje o izvedenom stanju)
  • Dokaz o vlasništvu zgrade

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem - Direkcija za gospodarenje zemljištem

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8.30 do 13.00h

Osoba za kontakt:

Denis  Radinković
Telefon: 051 209-463
Fax: 051 209-451
E-mail:  denis.radinkovic@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 29.11.2016.
 

Možda vas zanima i...