Uvjerenje o kućnom broju

Uvjerenje o postojećem kućnom broju se izdaje u svrhu:
• Ispravke postojećih upisa u zemljišnim knjigama
• Prijave boravišta – prebivališta
• Ishođenja kredita
• Prijave podstanara

Pravna osnova: Čl. 171. Zakona o općem upravnom postupku NN53/91 i 106/96 čl.39. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina NN128/99 te čl. 23. Pravilnika o načinu označavanja imena ulica i trgova te obilježavanju zgrada brojevima NN4/90

Pristojba: 20,00 kn u državnim biljezima

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

* Zahtjev se može predati i on line (putem maila) i u tom slučaju se administrativna taksa u iznosu od 20 kn dostavlja prilikom preuzimanja uvjerenja.

Obrazac
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o kućnom broju

Potrebni dokumenti:
Fotokopija osobne iskaznice (nije potrebno u slučaju da se zahtjev predaje on line – putem maila)

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem - Direkcija za gospodarenje zemljištem

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8.30 do 13.00h

Osoba za kontakt:

Iva Smokvina-Vranić
Telefon: 051 209-450
Fax: 051 209-451
E-mail:  urban@rijeka.hr
 

Adriana Vučinović
Telefon: 051 209-279
E-mail: adriana.vucinovic@rijeka.hr Zadnja izmjena: 26.10.2018.

Možda vas zanima i...