Očitovanje temeljem važeće prostorno-planske dokumentacije

Očitovanje Odjela temeljem važeće prostorno-planske dokumentacije

Pristojba: 20,00 kn

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac 
Očitovanje Odjela temeljem važeće prostorno-planske dokumentacije

Potrebni dokumenti:
  • Kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
  • Idejni/glavni projekt ili idejno rješenje
  • Zahtjev za izdavanje Očitovanja Odjela temeljem važeće prostorno-planske dokumentacije (obrazac)
 
Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava- Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem - Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8.30 do 13.00h 

Osobe za kontakt: 

Maja  Lakoš Hlavica  
Telefon: 051 209-447
Fax: 051 209-451
E-mail:  maja.lakos-hlavica@rijeka.hr 

Elizabet  Stipčić Bašić  
Telefon: 051 209-459
Fax: 051 209-451
E-mail:  elizabet.stipcic-basic@rijeka.hr 

Ksenija  Sušanj, dipl.ing.arh.  
Telefon: 051 209-434
Fax: 051 209-451
E-mail:  ksenija.susanj@rijeka.hr 

Sandra Batistić
Telefon: 051 209-431
E-mail: sandra.batistic@rijeka.hr

Jana Rozman
Telefon: 051 209-460
E-mail:  jana.rozman@rijeka.hr

Neven Jeličić
Telefon: 051 209-445
E-mail: neven.jelicic@rijeka.hrZadnja izmjena: 10.10.2016.