Suglasnost radi utvrđivanja zemljišta za redovnu uporabu stambene građevine

Suglasnost Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta radi utvrđivanja zemljišta za redovnu uporabu stambene građevine

Pristojba: 20,00 kn

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac 
Suglasnost Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta

Potrebni dokumenti:
  • Kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
  • Uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica – ne starije od 6 mjeseci
  • Posjedovni list – ne stariji od 6 mjeseci
  • Situacija M1:1000 s prijedlogom zemljišta za redovnu uporabu stambene građevine
  • zahtjev za izdavanje Suglasnosti Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta (obrazac)
  • Izvadak iz zemljišne knjige za građevinu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva – ne stariji od 6 mjeseci ili izvadak iz knjige položenih ugovora
 
Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava- Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem - Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8.30 do 13.00h 

Osobe za kontakt: 

Sandra  Batistić 
Telefon: 209 431
Fax: 209 451
E-mail:  sandra.batistic@rijeka.hr 

Jasna  Blažina  
Telefon: 051 209-444
Fax: 051 209-451
E-mail:  jasna.blazina@rijeka.hr 


Zadnja izmjena: 10.10.2016.