Utvrđivanje lokacije ugostiteljske terase - fizičke ili pravne osobe

Utvrđivanje lokacije i površine ugostiteljske terase na zemljištu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe 

Pristojba: 20,00 kn

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac 
Zahtjev za određivanje lokacije i površine ugostiteljske terase

Potrebni dokumenti:
  • Zahtjev za određivanje lokacije i površine ugostiteljske terase (obrazac)
  • Dokaz o vlasništvu/korištenju ugostiteljskog prostora
  • Dokaz o utvrđivanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
  • Tlocrt terase 1:200, s mjerama u odnosu na ambijent: udaljenosti od pročelja, rubnjaka prometnica, lokacije stabala s prijedlogom opločenja poda oko stabla i drugo
  • Kopija katastarskog plana s oznakom građevine u kojoj se nalazi ugostiteljski prostor – ne starija od 6 mjesec
 
Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem - Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju - Komisija za postavu predmeta i privremenih objekata 

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak - petak od 8,30-11h

Osobe za kontakt: 

Elizabet  Stipčić Bašić  
Telefon: 051 209-459
Fax: 051 209-451
E-mail:  elizabet.stipcic-basic@rijeka.hr

Maja  Lakoš Hlavica  
Telefon: 051 209-447
Fax: 051 209-451
E-mail:  maja.lakos-hlavica@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 10.10.2016.