Prodaja zemljišta - formiranje gradilišta ili okućnice

Prodaja zemljišta (Grad prodaje) radi formiranja građevne čestice za izgradnju nove građevine (formiranje gradilišta) te radi formiranja građevinske čestice postojeće građevine (formiranje okućnice).

Pristojba: 20,00 kn u državnim biljezima

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac
Zahtjev za prodaju zemljišta (Grad prodaje)

Potrebni dokumenti:
  • Zahtjev za prodaju zemljišta (obrazac)
  • Rješenje o utvrđivanju građevne čestice, pravomoćna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog plana uređenja ili Suglasnost Grada na prijedlog formiranja građevne čestice
  • Kopija katastarskog plana
  • Uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica
  • Posjedovni list
  • Izvadak ili e-izvadak iz zemljišne knjige za građevinu/zemljište u vlasništvu podnositelja ili izvadak (e-izvadak) iz knjige položenih ugovora 

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem  - Direkcija za gospodarenje zemljištem

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8.30 do 13.00h

Osobe za kontakt:

Vedrana  Suzanić 
Telefon: 051 209-438
Fax: 051 209-451
E-mail:  vedrana.suzanic@rijeka.hr

Dragana  Samaržija 
Telefon: 051 209-448
Fax: 051 209-451
E-mail:  dragana.samarzija@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 29.11.2016.