Otvoreni natječaj za male potpore Ureda Grada u 2017. godini

Otvoreni natječaj Ureda Grada predviđen je za dodjelu malih potpora organizacijama civilnoga društva u visini do 5.000,00 kuna, a iznimno i veći iznos, sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Rijeke za aktivnosti koje su od posebnog interesa za Grad Rijeku i to iz područja:
 
  • međunarodne suradnje, 
  • sudjelovanja, ili organiziranja raznih znanstvenih, sportskih, kulturnih, studentskih manifestacija, te 
  • sudjelovanje ili organiziranje ostalih događanja te aktivnosti iz ostalih područja koje su od posebnog interesa za Grad Rijeku, te doprinose razvoju civilnoga društva.

Otvoreni natječaj raspisuje se od 1. veljače 2017. godine i traje do zaključno 1. prosinca 2017. godine.
Obrazac za prijavu na natječaj moguće je ispuniti online ili podignuti u Riječkom informativnom centru (Ri info), Korzo 18 b.
Obrazac se može podnijeti e-mailom na otvoreni_natjecaj@rijeka.hr ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Ured Grada, Korzo 16, 51000 Rijeka, s napomenom: Otvoreni natječaj Ureda Grada za male potpore.

Obrazac: word / pdf

Zadnja izmjena: 1.2.2017.