Besplatna prilagođena hrana za dojenče

Grad Rijeka pomaže socijalno ugroženim građanima u nabavi prilagođenog (zamjenskog) mlijeka za njihovo dojenče. Preporuku za ovaj oblik pomoći daju pedijatar i patronažna medicinska sestra Doma zdravlja PGŽ-a ako procijene da majka ne može dojiti zbog teže bolesti ili nedostatka mlijeka. Hrana koja dojenčetu osigurava optimalan rast i razvoj preuzima se mjesečno do navršenih godinu dana djeteta osobno u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi, Dom zdravlja PGŽ-a, Ispostava Rijeka.

Napomena: možete li postati korisnik ovoga prava saznajte na na ovoj poveznici

Procijenjeno vrijeme za obradu: 1 dan

Potrebni dokumenti: navedeni su u obrascu

Način predavanja zahtjeva: osobno u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi, Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka

Obrazac
Zahtjev za besplatnu prilagođenu hranu za dojenče

Vanjska institucija
Savjetovalište za prehranu dojenčadi, Dom zdravlja PGŽ , Ispostava Rijeka

Adresa:
Cambierieva 7
51000 Rijeka
Telefon: 336-046

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 7-13h
utorak i četvrtak od 13-19h

Odgovorne službe:
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak - petak od 8.30 -15.30 h

Osobe za kontakt:

Vesna  Purković
Telefon: 051 209-625
Fax: 051 209-629
E-mail:  vesna.purkovic@rijeka.hrZadnja izmjena: 11.02.2019.