Namirenje razlike povećane zaštićene najamnine/naknade

Grad Rijeka pomaže građanima, korisnicima stalne socijalne pomoći, odnosno korisnicima zajamčene minimalne naknade koji ujedno imaju i status zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara ili predmnijevanog najmoprimca, podmirujući sve do 2023. godine njihovim najmodavcima (ako to nije jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska) razliku između povećane zaštićene najamnine/naknade i zaštićene najamnine/naknade na dan 31. kolovoza 2018.
 
 
Procijenjeno vrijeme za obradu: 1-30 dana

Način predavanja zahtjeva: putem pošte na adresu
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Korzo 16, 51000 Rijeka
s naznakom "ZAHTJEV ZA NAMIRENJE RAZLIKE POVEĆANE ZAŠTIĆENE NAJAMNINE "
 

Obrazac 
Namirenje razlike povećane zaštićene najamnine
Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 

Adresa: 
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak - petak od 8.00 -16.00 h

Osobe za kontakt: 

Dunja Kuhar  
Telefon: 051 209-622
Fax: 051 209-629
E-mail: dunja.kuhar@rijeka.hrZadnja izmjena: 27.12.2018.