Obrasci za provoditelje projekata i programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Način predavanja obrazaca:
  • Obrazac - programsko/projektno izvješće: e-mailom na sve tri sljedeće adrese: kristina.dankic@rijeka.hr, maja.pudic@rijeka.hr i jadran.mandekic@rijeka.hr ili putem pošte (Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Korzo 16, 51000 Rijeka) ili gradske pisarnice (Titov trg 3, šalter 1);
  • Obrazac - zahtjev za isplatu:  putem pošte (Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Korzo 16, 51000 Rijeka) ili gradske pisarnice (Titov trg 3, šalter 1)

Obrasci:
Obrazac - programsko/projektno izvješće
Obrazac - zahtjev za isplatu

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak - petak od 8.30 -15.30 h


Kontakt osobe

Obrazac - programsko/projektno izvješće:
Kristina Dankić
Tel.: 051 209-620
E-mail: kristina.dankic@rijeka.hr

Maja Pudić
Tel.: 051 209-362
E-mail: maja.pudic@rijeka.hr
 
Jadran Mandekić
Tel.: 051 209-624
E-mail: jadran.mandekic@rijeka.hr

Obrazac - zahtjev za isplatu:
Jasna Grgurić Malović
Tel.: 051 209-248
E-mail: jasna.grguric-malovic@rijeka.hr

Jasna Kalanj
Tel.: 051 209-621
E-mail: jasna.kalanj@rijeka.hr