Podmirenje troškova usluge pomoći u kući

Za socijalno ugrožene građane kojima je zbog zdravstvenih i sličnih razloga nužna pomoć u kući, Grad Rijeka u potpunosti podmiruje troškove usluge pomoći u kući. Usluga pomoći u kući podrazumijeva pomoć pri organiziranju prehrane (nabava i dostava gotovih obroka), obavljanju kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, donošenje ogrjeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.), održavanju osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba) i podmirivanju drugih svakodnevnih potreba. Pružaju je Služba za pomoć i njegu u kući koja djeluje pri Domu za starije osobe Kantrida Rijeka i Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka.

Napomena: možete li postati korisnik ovoga prava saznajte na na ovoj poveznici

Izjava - pomoć u kući

Procijenjeno vrijeme za obradu: 1-30 dana

Potrebni dokumenti: navedeni su u obrascu

Način predavanja zahtjeva: građani putem Centra za socijalnu skrb Rijeka (osobno u Centru za socijalnu skrb Rijeka)

Obrazac
Zahtjev za podmirenje troškova usluge pomoći u kući

Vanjska institucija
Centar za socijalnu skrb Rijeka
Adresa:
Laginjina 11a
51000 Rijeka
Telefon: (051) 499-101

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak, srijeda, petak od 8-11 sati

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8.30 -15.30 h

Osobe za kontakt:

Dunja  Kuhar, dipl.iur. 
Telefon: 051 209-622
Fax: 051 209-629
E-mail:  dunja.kuhar@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 27.12.2018.