Prehrana u pučkoj kuhinji

Grad Rijeka određenoj kategoriji socijalno ugroženih građana svakodnevno osigurava besplatan ručak u gradskoj Pučkoj kuhinji. Obroke priprema Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, a za nadzor njihove zdravstvene ispravnosti odgovoran je Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a. Obroci su raznovrsni i optimalne energetske vrijednosti. Preuzimaju se u vrijeme ručka na četiri gradske lokacije (klubovi starijih osoba Potok, Belveder, Zamet i Pećine).

Napomena: možete li postati korisnik ovoga prava saznajte na na ovoj poveznici

Procijenjeno vrijeme za obradu: 1-30 dana

Potrebni dokumenti: navedeni su u obrascu

Način predavanja zahtjeva: osobno u Centru za socijalnu skrb Rijeka

Obrazac
Zahtjev za prehranu u pučkoj kuhinji

Vanjska institucija
Centar za socijalnu skrb Rijeka

Adresa:
Laginjina 11a
51000 Rijeka
Telefon: (051) 499-101

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak od 8-11 sati

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak - petak od 8.30 -15.30 h

Osobe za kontakt:

Vesna  Purković
Telefon: 051 209-625
Fax: 051 209-629
E-mail:  vesna.purkovic@rijeka.hr

Maja  Pudić
Telefon: 051 209-362
Fax: 051 209-629
E-mail:  maja.pudic@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 27.12.2018.