Portal eUsluge Grada Rijeke

Portal otvorenih podataka Grada Rijeke

Portal otvorenih podataka predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka Grada Rijeke, komunalnih društava i ustanova Grada Rijeke.