Digitalna pristupačnost mrežnih stranica


Portal eUsluga Grada Rijeke nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) te Direktivom (EU) 2016/2102.
 
Stupanj usklađenosti

Portal eUsluga je djelomično usklađen sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te prema smjernicama norme Web Content Accessibility Guidelines ​(WCAG).
 
Nepristupačan sadržaj

 
Pojedini word i pdf dokumenti nisu u cijelosti nastali izvozom iz izvorišne datoteke, te trenutno nisu pristupačni odnosno nisu pripremljeni za čitače ekrana.
.pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc/.docx datoteke su isključivo dostupne kao datoteke za preuzimanje. Dio slika nema pridružen prikladni opis (nedostaje alt tekst). Tijekom narednih mjeseci nastojati će ih se učiniti pristupačnim.
 
Podizanje razine pristupačnosti

U tijeku je provođenje dodatnih korektivnih mjera kojima će se nepristupačan sadržaj na mrežnoj stranici prilagoditi potrebama osoba s poteškoćama.

Priprema Izjave o pristupačnosti

Ova izjava pripremljena je temeljem samoprocjene tijela javnog sektora 28.12.2019., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova izjava posljednji put je revidirana 24.03.2021.
 
Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost Portala eUsluga Grada Rijeke korisnici mogu uputiti e -mailom: eupravari@rijeka.hr ili telefonom: +385 51 209 647.
 

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Ukoliko korisnici nisu zadovoljni odgovorima na svaku obavijest ili zahtjev za povratnim informacijama o pristupačnosti mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona: +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.