Digitalna pristupačnost Portala otvorenih podataka

Portal otvorenih podataka Grada Rijeke nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) te Direktivom (EU) 2016/2102.
 
Stupanj usklađenosti:

Portal otvorenih podataka je djelomično usklađen sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
 
Nepristupačan sadržaj:


Pojedini dokumenti nisu u cijelosti nastali izvozom iz izvorišne datoteke uz odabir opcija za pristupačnost.
 
Podizanje razine pristupačnosti:

U tijeku je provođenje korektivnih mjera kojima će se nepristupačan sadržaj na mrežnoj stranici prilagoditi potrebama osoba s poteškoćama.

Priprema Izjave o pristupačnosti:

Ova izjava pripremljena je temeljem samoprocjene tijela javnog sektora 15.06.2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova izjava posljednji put je revidirana 15.06.2020.
 
Povratne informacije i podaci za kontakt:

Sve upite vezane uz pristupačnost Portala otvorenih podataka korisnici mogu uputiti e -mailom: eupravari@rijeka.hr ili telefonom: +385 209 598.
 

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Ukoliko korisnici nisu zadovoljni odgovorima na svaku obavijest ili zahtjev za povratnim informacijama o pristupačnosti mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona: +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.