Portal otvorenih podataka Grada Rijeke

Portal otvorenih podataka predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka Grada Rijeke, komunalnih društava i ustanova Grada Rijeke.

Slika početne stranice portala otvorenih podataka Grada Rijeke
Što su otvoreni podaci?

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke, ili drugim riječima, ukoliko su podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, iste se ne smatra otvorenim podacima jer njihova objava nije dozvoljena.

Tijela javne vlasti u Hrvatskoj, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/2013. te 85/2015.) objavljuju registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa.

Da bi se podaci i informacije smatrali otvorenima, trebali bi biti objavljeni u obliku koji je računalno čitljiv i otvoren. Pod tim podrazumijevamo da ga stroj, odnosno računalo može samostalno pročitati i intepretirati neovisno o korištenoj platformi.
Koji su ciljevi Internet portala otvorenih podataka?
 
  • Oslobađanje društvene i komercijalne vrijednosti- stimuliranje novih ideja i usluga
  • Transparentnost
  • Participativna demokracija
  • Smanjenje javnih troškova

Korisne poveznice:
Što je portal otvorenih podataka Republike Hrvatske?
Cenzus otvorenih podataka gradova u Hrvatskoj
Open Knowledge International