Inspekcije

Inspekcijski nadzor provode ministarstva i druga središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu. Inspekcijski nadzor provode inspektori i drugi državni službenici ovlašteni za provedbu nadzora, kad je to određeno posebnim zakonom.
 

Informacije o inspekcijama možete pronaći na stranicama nadležnih ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave.