Sigurnost građana

 

Centar 112

Pozivanjem broja 112, jedinstvenog broja za hitne slučajeve, korisnik ne mora zvati posebne brojeve policije, hitne medicinske pomoći ili vatrogasaca. Državna uprava za zaštitu i spašavanje (Centar 112) priprema, planira i rukovodi operativnim snagama te koordinira djelovanje svih sudionika zaštite i spašavanja.
 

Policija

Policija je javna služba primarno odgovorna za sigurnost građana, zaštitu njihovih prava i sloboda. Policija djeluje u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova, na čijim se internetskim stranicama mogu pronaći niz korisnih informacija o tome kako povećati osobnu sigurnost ili kome se obratiti u slučaju potrebe za zaštitom.

Za područje grada Rijeke odgovorna je Policijska uprava primorsko-goranska, a u gradu se nalaze tri policijske postaje te postaje prometne i pomorske policije.

Reformom policije prije nekoliko godina započelo se s provođenjem programa Policije u zajednici, te je uvedena služba kontakt-policajaca, koji na terenu rješavaju probleme građana. Na stranicama MUP-a mogu se pronaći imena i kontakti kontakt-policajaca po policijskim upravama.


Vatrogasci

U okviru sustava vatrogastva na području grada djeluje Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, kao i Dobrovoljno vatrogasno društvo Sušak-Rijeka i Drenova. U samom gradu djeluju još dvije vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, i to u tvrtkama Brodogradilište 3. maj, Luka d.d. Rijeka.


Hitna medicinska pomoć

U sklopu Kliničkog bolničkog centra Rijeka djeluje Centar za hitnu medicinu sa svoja dva odjela – Rijeka i Sušak, a u Rijeci djeluje i Zavod za hitnu medicinu PGŽ.


Traganje i spašavanje na moru

Osnovna zadaća Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) su usklađivanje akcija traganja i spašavanja na moru, obavljanje nadzora pomorskog prometa te kontrola sigurnosti plovidbe. Nacionalna središnjica ima sjedište u Rijeci, gdje održava 24 satno dežurstvo na besplatnom telefonu 195.
 

Hrvatska gorska služba spašavanja

Hrvatska gorska služba spašavanja je dobrovoljna organizacija čija je zadaća spašavanje i pružanje prve pomoći unesrećenima na nepristupačnom području, prvenstveno u planinama i speleološkim objektima, gdje god druge službe (vatrogasci, policija, hitna pomoć) ne mogu pristupiti. Na području grada Rijeke djeluje Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka, koja se 24 sata dnevno može kontaktirati na telefonu 091 721 0000.


Civilna zaštita

U slučaju proglašenja neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće aktivira se Stožer zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke  (Službene novine PGŽ 29/09 i 06/12), stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Članovi Stožera, kojem rukovodi gradonačelnik, u pravilu se pozivaju putem Županijskog centra 112.

Grad Rijeka osnovao je i Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Rijeke (Službene novine PGŽ 06/12, koje između ostalih poslova utvrđuje štetu za područje grada te organizira i usklađuje njezinu procjenu. Gradsko povjerenstvo zaduženo je i za davanje podataka za proglašenje elementarne nepogode, koju proglašava župan Primorsko-goranske županije.


Sigurnost u prometu
 

Tehnička i tjelesna zaštita

U Hrvatskoj postoje brojne zaštitarske službe koje nude usluge zaštite nekretnina i osoba, a građani se mogu zaštititi i nabavkom nekog sigurnosnog uređaja. Više informacija može se pronaći na internetskim portalima posvećenim zaštiti: